Znajdziecie tutaj opisy tras,które wiodą z Mielca do Tarn0brzega,Nowej Dęby,Kolbuszowej i Dębicy.Są również trasy,które zaprowadzą was prawie pod Ropczyce i Tarnów.Trzy trasy prowadzą także na tereny pięknej Ziemi Świętokrzyskiej.
Wszystkie informacje o kolejnych trasach i rajdach,które cyklicznie organizuję znajdziecie na moim fanpage'u
https://www.facebook.com/TrasyroweroweMielec

W wytyczaniu tras kieruję się tym aby biegły z dala od głównych dróg przelotowych.Na wielu zastosowałem skróty zaproponowane mi przez miejscowych mieszkańców.
W przyszłości planuje zamieszczanie tutaj relacji z wypraw rowerowych,jakie chciałbym niedługo odbyć.
Czekam na wasze uwagi i propozycje,zmierzające do ulepszenia wytyczonych tras a także na zdjęcia.

Dla szybszego poszukiwania tras,podzieliłem je na pięć kategorii:
1.Trasy relaksowe-dla początujących i rodzin z dziećmi
http://trasyrowerowe-mielec.blogspot.com/2016/12/trasy-relaksowe-dla-poczatkujacych-i.html
2.Trasy dla średnio zaawansowanych
http://trasyrowerowe-mielec.blogspot.com/2016/12/trasy-dla-srednio-zaawansowanych-1.html
3.Trasy dla zaawansowanych
http://trasyrowerowe-mielec.blogspot.com/2016/12/trasy-dla-zaawansowanych-1.html
4.Trasy leśne
http://trasyrowerowe-mielec.blogspot.com/2016/12/trasy-lesne-1.html
5.Trasy z Beska

Jak chcecie się dzielić swoimi trasami,to zapraszam do grupy Trasy rowerowe Podkarpacia

1 lut 2019

                            Regulamin

           II Podkarpackiego Zlotu Rowerzystów
            pod patronatem Wójta Gminy Besko
                          20 i 21 lipiec 2018 Organizatorzy:

           Urząd Gminy Besko
          Trasy rowerowe Mielec
          Rowery Madej
          Przełomy Wisłoka

  Spotykamy się po raz drugi w Besku,w pięknej beskidzkiej miejscowości położonej nad Wisłokiem.Zlot odbędzie się w ramach Dni Beska a więc będziemy mieli możliwość uczestniczenia w licznych atrakcjach,w tym koncertach zespołów,które będą występować w parku,obok miejscowego kościoła.
   Miejscem Zlotu jest nabrzeże Wisłoka przy ul.Południowej,gdzie będzie możliwość skorzystania z bezpłatnego,strzeżonego pola namiotowego.Tutaj też i przy pobliskim Urzędzie Gminy zlokalizowane będą parkingi.
   Uczestnicy Zlotu wezmą udział w dwóch rajdach relaksowych,które rozpoczną się w miejscu Zlotu a też w dwóch rajdach górskich.
   W pobliżu od miejsca Zlotu znajdują się cztery lokale gastronomiczne oraz sklepy.Istnieje  również możliwość  wynajęcia rowerów,po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu/30 zł za dzień/ z;
Wypożyczalnia rowerów  

   W Besku i jego okolicach znajduje się mnóstwo gospodarstw agroturystycznych oraz moteli:
 Hotel Kandefer 
Zajazd u Kowala  
Nad Przełomem Wisłoka 
Domy Pod Kasztanem
Kiczera Ski


1.Każdy uczestnik Zlotu musi zapoznać się z jego regulaminem
2.Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest zgłoszenie uczestnictwa do 10 lipca 2019.W zgłoszeniu podajemy nazwisko i imię,datę urodzenia oraz rodzaj rajdu czyli relaksowy lub górski. Zgłoszenie udziału oraz wpłata na konto 54 8642 1041 2006 4013 7528 0001 30 zł od osoby.

 W zgłoszeniu należy również podać rodzaj koszulki/męska lub damska/ oraz rozmiar/XL,L,M,S/
3.Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach
4.Zaleca się używanie kasków i kamizelek odblaskowych
5.Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę na udział od rodziców,bądź też jechać pod opieką dorosłych
6.Ze względów organizacyjnych,zastrzega się ograniczenie liczby uczestników Zlotu.W przypadku przekroczenia limitu,organizator dokona zwrotu wpłat.


                 Zasady zachowania się uczestników Zlotu

Rajdy relaksowe będą zabezpieczane przez policję.W czasie przejazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego a uczestnicy zobowiązani są do:

a.Przestrzegania Regulaminu Zlotu oraz podporządkowanie się kierującym rajdami oraz poleceniom kierującym ruchem
b.Ze względu na rekreacyjny charakter rajdów oraz możliwe uczestnictwo w nich dzieci,nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego czyli wyprzedzania
c.Posiadania sprawnego roweru,wyposażonego zgodnie z przepisami
d.Poruszania się zgodnie z przepisami ruchu drogowego czyli jedziemy maksymalnie po 2 osoby obok siebie i zachowujemy odległość między rowerami 3-5 metrów
e.Każdy uczestnik rajdów zobowiązany jest jechać w równym tempie,dostosowanym do innych uczestników
f.Podczas postoju nie należy tarasować drogi
g.Uczestnicy Rajdów biorą udział na własną odpowiedzialność
Uwaga!.Na wypadek deszczu prosimy zabrać odzież przeciwdeszczową

                                Na trasie rajdów zabrania się:

-spożywania alkoholu i innych środków odurzających
-zaśmiecania trasy rajdów
-niszczenia przyrody
-zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora


                                Odpowiedzialność organizatora Zlotu

a.Organizatorzy Zlotu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdów.
b.Każdy uczestnik Zlotu startuje na własną odpowiedzialność,bez względu na warunki pogodowe
c.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione w czasie Zlotu i za szkody wyrządzone przez uczestników
d.Organizatorzy nie zapewniają miejsca do przechowywania rzeczy uczestników


  Termin i trasy rajdów

Trasy relaksowe:

-trasa Nr.1 sobota 20 lipca  Śladami literatów
Przebieg trasy 
-trasa Nr.2  niedziela 21 lipca Szlak etnograficzny
Przebieg trasy


 Trasy górskie dla rowerzystów MTB
-trasa Nr.1     sobota 20 lipca

Przebieg trasy 
-trasa Nr.2  niedziela 21 lipca
Przebieg trasy 

Uwaga!.W przypadku długotrwałych deszczy oraz burzy w dniu rajdu,w/w trasy górskie mogą ulec korekcie

                  Podczas Zlotu organizatorzy zapewniają:

-bezpłatne,strzeżone pole namiotowe
-darmowe koncerty zespołów w ramach Dni Beska
-jeden posiłek dziennie
-150 uczestników zgłoszonych do rajdów relaksowych i 50 uczestników rajdów górskich/liczy się kolejność zgłoszenia/ otrzyma pamiątkowe koszulki Zjazdu,wykonane z tkaniny termoaktywnej
-zabezpieczenie przez policję przejazdu rajdów relaksowych
-ściągnięcie z trasy na wypadek awarii roweru lub innych zdarzeń losowych


                                   Program Zlotu

  20 lipca sobota
godz 9-10 30 rejestracja uczestników 
godz 10 45 powitanie uczestników Zlotu przez Wójta Gminy Besko
godz 11 00 start rajdu relaksowego i uczestników rajdu górskiego
Planowany powrót do Beska ok godz 17

  21 lipca niedziela
godz 11 start rajdu relaksowego oraz uczestników rajdu górskiego
godz 15 powrót 
godz 16 zakończenie Zlotu

                                   Postanowienia końcowe

-Wszyscy uczestnicy Zlotu,wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z jego przebiegu,zamieszczonych w mediach i materiałach promocyjnych organizatorów
-Zgłoszenie do udziału w Zlocie,jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu
-Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
-Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika do jego przestrzegania


9 lis 2018

Trasa Nr.80    Do stolicy Koziołka Matołka-do Pacanowa


Długość trasy  90 km

Czas przejazdu  ok 7 godz

Trasa w formacie GPX


   Zaczynamy na starówce,skąd ul.Kilińskiego jedziemy w kierunku Złotnik


   Następnie jedziemy cały czas przed siebie przez Złotniki...


   ..przez Chrząstów....   ...i Brzyście


   Po dojechaniu do pierwszych zabudowań Kliszowa...


   ...skręcamy w lewo w polną drogę....


   ...i po dojechaniu do wału,wjeżdżamy w asfaltową dróżkę biegnącą przy wale.


   Mijamy pojedyncze gospodarstwa....


            ...i po dojechaniu d mostu,skręcamy przed nim w prawo    Serwisową drogą dojeżdżamy do ścian dźwiękochłonnych i wjeżdżamy na most


   Po przejechaniu przez most na Wisłoce....


    ...zjeżdżamy na drogę serwisową....


   ...i ponownie wjeżdżamy na most.


   Jedziemy przez most na Brniu...


   ...i na Wiśle.


   Po zjechaniu z mostu,jedziemy drogą serwisowa przy obwodnicy Połańca,skąd skręcamy w lewo w ul.Jędrusiów


   Dojeżdżamy nią do skrzyżowania z główną drogą biegnącą przez Połaniec i wjeżdżamy w nią,w lewo


   Dojeżdżamy nią do Placu Uniwersału Połanieckiego,gdzie możemy odpocząć


   W dalszą drogę ruszamy w kierunku Wilkowa


    Jedziemy przedmieściami Połańca


       Następnie mijamy Zrębin....


   ...i przez lasy docieramy do Wolicy


    Dojeżdżamy do Wilkowa...


    ...gdzie na skrzyżowaniu przy szkole,jedziemy na wprost w kierunku Stopnicy


    Jedziemy cały czas przed siebie...   ...i dojeżdżamy do Podlesia.


   Świętokrzyskie wioski są równie zadbane jak te nasze pod mieleckie.Widać tu jednak kontrasty,po tym co było a co powstało w ostatnich latach.


   Podobnie jak u nas pasąca krowa to rzadki okaz.


    Przez lasy wjeżdżamy do Wojnowa.


    Docieramy wreszcie do siedziby gminy,do Oleśnicy.


    Tutaj zarośnięte w krzakach marzenia o posiadłości w amerykańskim stylu.


   Po dojechaniu do drogi z pierwszeństwem przejazdu,jedziemy na wprost...


   ..i po kilkuset metrach na następnym skrzyżowaniu,skręcamy w lewo


   Wkrótce dojeżdżamy do centrum miejscowości,gdzie dziwny "ratusz" i plac,gdzie w cieniu drzew odpoczywają miejscowi "letnicy"
Oleśnica

    Wyjeżdżamy z Oleśnicy


    Po drodze spotykam myśliwych,bezskutecznie płoszących ptactwo.Kiedyś w płoszeniu pomagały psy a tutaj Pan myśliwy,biegał z anteną,która miała emitować odgłosy ptaków.


   Po drodze do Pacanowa,mijamy zakład ceramiki budowlanej


   Dojeżdżamy wkrótce do Pacanowa...


           ...gdzie za kościołem znajduje się centrum miejscowości   Pacanów rozsławił Kornel Makuszyński swoja bajką o Koziołku Matołku,którego figura stoi w centrum placu
     Pacanów

   Niedaleko od centralnego placu,znajduje się ciekawie zaprojektowane z wielkim rozmachem Centrum Bajki
   Centrum Bajki


   Wyjeżdżamy z Pacanowa krętą drogą.


   Po dojechaniu do skrzyżowania z drogą Nr.79,jedziemy na wprost


              Jedziemy przez Słupię...                      ...i dojeżdżamy ponownie do skrzyżowania z ruchliwą drogą Nr.73,przy którym stoi pomnik poświęcony bohaterom z Batalionów Chłopskich.Aby ominąć pełną TIR-ów drogę,skręcamy z niej w prawo...


   ..i jedziemy w kierunku Rataji Słupskich


   Jedziemy przez wieś a po lewej stronie mamy widok pędzących ciężarówek.Po dojechaniu do skrzyżowania,skręcamy w lewo..


   ...i główną drogą biegnąca przez wieś,ponownie dojeżdżamy do tej ruchliwej drogi,która nie ma niestety poboczy do jazdy rowerem.


   Dlatego skręcamy w nią w lewo i po kilkudziesięciu metrach,wjeżdżamy w boczną dróżkę...


    ...która bezpiecznie dojeżdżamy do mostu na Wiśle


    Przejeżdżamy przez uroczy most na Wiśle....


   ...i po dojechaniu do stacji benzynowej w Szczucinie,skręcamy w lewo


   Jedziemy cały czas przed siebie i po dojechaniu do skrzyżowania,skręcamy w prawo.


    Drogą biegnącą przy parku dojeżdżamy do skrzyżowania i skręcamy,w kierunku Mielca


   Po kilkudziesięciu metrach,skręcamy w prawo,w kierunku Woli Wadowskiej


   Jedziemy przez Świdrówkę


    
    Przez lasy dojeżdżamy do Dąbrowicy

   
   Po przejeździe przez Breń...


    ...dojeżdżamy do Zabrnia,gdzie skręcamy w lewo


    Jedziemy obok wałów Brnia i po dojechaniu do skrzyżowania na ostrym zakręcie,jedziemy na wprost

   Mijamy pojedyncze zabudowania...


    ...przejeżdżamy przez most na Upuście...


   ...który wpada do Brnia.


    Jadą cały czas przed siebie dojeżdżamy do skrzyżowania,gdzie skręcamy w lewo   Mijamy Kosówkę i przez most na Brniu...ponownie wjeżdżamy do Zabrnia!.Bo obok siebie są położone dwie miejscowości o tej samej nazwie.


    Po przejeździe przez most skręcamy w prawo....


   ..i jedziemy dróżką biegnącą przy wałach Brnia


    Po dojechaniu do skrzyżowania za czerwonym budynkiem,skręcamy w prawo


   Ponownie przejeżdżamy przez most na Brniu...


   ...i za mostem skręcamy w lewo


   Jedziemy drogą żwirowa o bardzo dobrej nawierzchni  Jedziemy cały czas przy wale...


   Po dojechaniu do żwirowni,skręcamy w prawo...


    ...i wjeżdżamy w drogę asfaltową biegnącą przez Breń Osuchowski


   Jadąc przed siebie dojeżdżamy do skrzyżowania,gdzie skręcamy w lewo


   Jedziemy drogą biegnącą przez wieś...


   ...i po dojechaniu do skrzyżowania przy przydrożnym krzyżu,jedziemy dalej na wprost


   Jedziemy w kierunku widocznego z dala Czermina...


   Po dojechaniu do Czermina,na skrzyżowaniu skręcamy w prawo...


   ...i tutaj zastał mnie zmrok.A droga do Mielca jest prosta,b przez Trzcianę i Wolę Mielecką wracamy do miasta.